Orion Försäkring - försäkringsförmedlare för företag

Vårt mål är att utforma den bästa försäkringslösningen för våra kunder. Det handlar lika mycket om att förenkla och förtydliga våra kunders försäkringshantering som att se till att kunderna inte betalar mer än de behöver för sina försäkringar.

Våra medarbetare har erfarenheter från olika områden inom företagsförsäkring och kompletterar därmed varandra på ett sätt som gynnar våra kunder.

Vi sätter en ära i att svara snabbt och korrekt vid kontakt med våra kunder och vi anser att den personliga kontakten är lika viktig som den elektroniska.

Varför välja Orion Försäkring

Vi är fristående förmedlare och inte anslutna till något försäkringsbolag eller mäklarsammanslutning med kopplingar till försäkringsbolag. Detta medför att all rådgivning är utifrån kundens perspektiv.

Lång erfarenhet - Vi har tillsammans över 50 års erfarenhet av företagsförsäkring i olika former.

Nära kunden - Vi jobbar med återkommande och regelbundna besök eftersom kundernas behov varierar över tid.

Ekonomiskt - Vi får provision av de försäkringsbolag där vi placerar försäkringarna. Provisionen motsvarar i stort det som försäkringsbolagets egna säljkanaler normalt sett debiterar. Det innebär att vår konsultation inte kostar något extra.

Långa relationer - Orion Försäkring ägs av medarbetarna vilket borgar för att era kontaktpersoner inte plötsligt ersätt av nya.

Tjänster

Försäkringsupphandling - Genom att identifiera kundens försäkringsbehov kan vi hjälpa kunden placera sina försäkringar där det lämpar sig bäst både ur ett premie- och ur ett villkorsperspektiv.

Rådgivning - Genom vår breda erfarenhet inom risk och försäkring kan vi ge våra kunder tips och råd hur de skall agera när det uppstår oväntade situationer.

Avtalsskrivning/tolkning - Vi har stor erfarenhet av olika kontraktsskrivelser och avtalsunderlag rörande allt från entreprenadkontrakt och konsultavtal till remburser och Bill of Lading (konossement).

Utlandsförsäkring - Många företag flyttar sin verksamhet eller delar av den utomlands och behöver då försäkring utöver det man kan erbjuda på det lokala försäkringsbolaget. Vi hjälper våra kunder med försäkringsavtal även hos utländska försäkringsgivare.

Om Orion Försäkring

En bred kunskap och mångårig erfarenhet ligger till grund för vår verksamhet i Orion Försäkring. Som försäkringsförmedlare kan man söka lösningar på problem där försäkringsbolagens egna representanter ofta är begränsade. Möjligheterna som vår breda kompetens och vida kontaktnät ger kommer våra kunder till fördel.

Vår affärsidé är att erbjuda försäkringslösningar där det ofta krävs stor kreativitet och kunskap för att finna lösningar oavsett om det är lokalt, nationellt eller internationellt.

Våra kunder skall känna att de är i trygga händer och när de anlitar oss och vår ambition är att skapa långvariga relationer genom täta och positiva kontakter.

Försäkringsförmedlarregister

Orion Försäkring är registrerat hos Finansinspektionen och i Bolagsverkets försäkringsförmedlarregister. Information om uppgifter i registren tillhandahålls av respektive myndighet.

Tillsyn

Som försäkringsförmedlare står Orion Försäkring under Finansinspektionens tillsyn.

Rådgivning

Rådgivning utförd av Orion Försäkring innebär att: Vi lämnar rådgivning utifrån ett så stort urval försäkringsofferter som är möjligt utifrån aktuellt produktval och aktuell marknad.

Det inte förekommer några som helst försäkringsgivarintressen, samarbetsavtal ed med försäkringsgivare. Det förekommer ej heller avtalskopplingar, jäv eller ägandesituationer med försäkringsbolag.

Vi är totalt fristående från inflytande och ägande av försäkringsgivare i förmedlarbolaget. Orion Försäkring äger inga aktier i försäkringsbolag.

Uppdraget baseras till fullo på att ha uppdragsgivarens bästa för ögonen och en total lojalitet gentemot denne.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen är tecknad enligt Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. Försäkringsgivare är f.n. HDI Global SE. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlaruppdraget. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att försäkringsförmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsförmedlarens försäkringsbolag. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringsbelopp är lägst € 1 250 618/skada och € 2 501 236/år.

Kontaktuppgifter
Medarbetare

  • Ola Hansson
  • ola.hansson at orionforsakring dot se
  • tel. 0708-286 382  • Iztok Pristovnik
  • ip at orionforsakring dot se
  • tel. 0732-929 394


  • Ingela Adriansson
  • ingela.adriansson at orionforsakring dot se
  • tel. 0706 - 473 828


Blanketter

Klagomål

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Orion Försäkring levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Dröjsmål med att reklamera försämrar nämligen dina möjligheter att erhålla skadestånd.

När du vill klaga bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Orion Försäkring som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare med att skriftligen kontakta Orions klagomålsansvarige.

klagomalsansvarig at orionforsakring dot se